Kiedy można dołączyć do grupy?

Jeżeli w danej grupie jest wolne miejsce dołączyć można w zasadzie w każdym momencie trwania kursu. Jednak ze względów organizacyjnych najlepiej dołączyć do grupy na początku miesiąca. Czyli jeżeli osoba zainteresowana kursem wyrazi chęć dołączenia do istniejącej grupy np. w połowie października, najpierw przystępuje do testu sprawdzającego poziom znajomości języka (jeżeli jest taka potrzeba), następnie bierze udział w bezpłatnej lekcji pokazowej i dołącza do grupy na początku listopada.

 

Czy kursy kończą się certyfikatem?

Tak. Po zakończeniu danego poziomu zawansowania słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie określonego etapu nauki. Dodatkowo w naszej szkole jest możliwość zdania zewnętrznego egzaminu PTE i otrzymania międzynarodowego certyfikatu uznawanego przez instytucje na całym świecie. Więcej informacji w zakładce EGZAMINY JĘZYKOWE.

 

Jak wyglądają zajęcia? Jakie są stosowane metody?

Na naszych kursach doskonalimy przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. W przypadku osób dorosłych wykorzystujemy głównie metodę bezpośrednią, której głównym celem jest doskonalenie mówienia w języku obcym oraz wykorzystanie poznanych zasad gramatycznych i słownictwa w praktyce.

Natomiast na zajęciach z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne materiały dydaktyczne oraz metody aktywizujące tj. gry, zabawy językowe oraz interaktywne.

 

Jak naliczane są płatności? Czy trzeba płacić od razu za cały semestr?

Cena za zajęcia uzależniona jest od ilości osób w grupie. Płatności należy dokonywać miesięcznie do 10. każdego miesiąca za dany miesiąc z góry lub semestralnie. W przypadku opłaty semestralnej słuchaczom przysługuje 5% zniżki.

Informacje na temat pozostałych zniżek i rabatów w zakładce Rabaty.

 

Na jak długo podpisywana  jest umowa? Czy można zrezygnować z zajęć w trakcie trwania kursu?

Umowa podpisywana jest w momencie rozpoczęcia kursu i trwa do końca roku szkolnego, czyli do 30 czerwca. Można wypowiedzieć umowę w trakcie trwania roku szkolnego, nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed końcem miesiąca po, którym ma nastąpić rezygnacja.

 

W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się przeważnie w godzinach popołudniowych. Istnieje także możliwość ustalenia zajęć w godzinach porannych lub przedpołudniowych.

 

Czy podręczniki i materiały są wliczone w cenę kursu?

Uczestnik kursu jest zobowiązany do zakupu podręcznika, natomiast wszelkie materiały dodatkowe są wliczone w cenę kursu. Podręczniki wykorzystywane podczas zajęć można zakupić w Fabryce Języka w korzystnej cenie lub nabyć indywidualnie.

 

Ile osób maksymalnie może być w grupie?

W grupie maksymalnie jest 8 osób.

 

Czy jest możliwość przepisania się do innej grupy?

Tak, na wniosek Uczestnika kursu, zgłoszony Szkole w formie pisemnej przy akceptacji Szkoły i lektora, Uczestnik kursu może zmienić grupę, przy czym zmiana taka może wpływać na wysokość opłaty za kurs.

 

Co w sytuacji kiedy nie mogę być obecny/ obecna na zajęciach? Czy one przepadają?
Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani nie zwalnia z zapłaty za zajęcia.

Jednak istnieje możliwość otrzymania informacji dotyczącej zagadnień realizowanych na danych zajęciach  oraz materiałów w formie elektronicznej.