PTE General obejmuje wszystkie umiejętności i jest honorowany przez firmy
i organizacje na całym świecie. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są kilka razy w roku.

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

 • PTE testuje to, co ważne
  Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.
 • PTE jest stworzony dla osób uczących się angielskiego
  Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
  Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.
 • PTE motywuje do pracy nad językiem
  Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, które wymagają dalszej pracy.

 

Egzaminy PTE…

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

 

Poziom PTE General Międzynarodowa nazwa certyfikatu CEF Czas trwania
części pisemnej
Czas trwania
części ustnej
Level A1 Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International A1 1 godz.  15 min. 5 min
Level 1 Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International A2 1 godz. 35 min 5 min
Level 2 Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International B1 1 godz. 35 min 7 min
Level 3 Edexcel Level 1 certificate in ESOL International B2 2 godz. 7 min
Level 4 Edexcel Level 2 certificate in ESOL International C1 2 godz. 30 min 8 min
Level 5 Edexcel Level 3 certificate in ESOL International C2 2 godz. 55 min 8 min

 

www.pearson.pl