W naszej ofercie:

– Przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego:
– matura pisemna – poziom podstawowy lub rozszerzony
– NAUKA PISANIA WYPRACOWAŃ – rozprawki, analizy i interpretacji poezji – zgodnie z wymogami CKE
–  nauka czytania ze zrozumieniem, powtórka lektur i epok
– Matura USTNA: NOWE WYMAGANIA, nowa forma

–  Przygotowania do egzaminu po szkole podstawowej

– powtórki z bieżącego materiału z wykorzystaniem różnego typu aplikacji