Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – czwartek 15:00-18:00
piątek 16:00-19:00
Numer konta: 93 1020 3440 0000 7502 0221 1167
Bank PKO BP

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

* Potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki Prywatności i Polityki cookies.

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Szaflarska-Gil prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH FABRYKA JĘZYKA MAŁGORZATA SZAFLARSKA-GIL w Ozorkowie. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności i Polityka cookies.
Potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności jest konieczne dla skutecznego przesłania formularza.

* Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu obsługi Państwa zapytania? Zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem - wystarczy przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres e-mail: info@fabrykajezyka.edu.pl. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak obsługę zapytania.
* wyrażenie zgody jest konieczne dla skutecznego przesłania formularza.