Metoda bezpośrednia jest jedną z najszybszych i najskuteczniejszych metod nauki języków obcych.

Celem kursu jest nauczenie komunikacji w języku obcym, poprzez wytworzenie nawyku myślenia w tym języku jak i znaczne ograniczenie używania języka ojczystego podczas zajęć.

Zajęcia oparte są w 95% na konwersacji, dzięki temu uczeń słucha i mówi czterokrotnie więcej, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka więc w rezultacie przy użyciu tej metody nauka trwa cztery razy krócej, niż w przypadku metod tradycyjnych.

Dzięki metodzie bezpośredniej pokonasz barierę językową oraz przełamiesz strach przed mówieniem w języku obcym.